Een boek schrijven doe je zo!

 

4692803

Tip 1 – Neem altijd een pen en papier mee

Het is fijn als je jouw verhaal niet in je hoofd hoeft te bewaren. Sterker nog, het is juist fijn om je ideeën en verhalen op te schrijven. Zo kun je, al schrijvende, jouw verhaal uitwerken. Jij hebt je eigen verhaal in je hoofd, en dat moet eruit. Schrijf het helemaal op zoals jij dat wilt. Je kunt er later altijd nog van alles aan doen.

 

Tip 2 – Maak jouw personages echt

Een boek heeft een paar personages. Je moet jouw personages als echte mensen bedenken. Met eigen eigenschappen. Zo maak je het extra interessant en geloofwaardig. Je kunt ook personages baseren op mensen uit jouw eigen leven. Bijvoorbeeld je broertje of zusje.

 

Tip 3 – Gebruik niet te veel personages

Hou het aantal personen dat je in je verhaal gebruikt, beperkt. Zorg ervoor dat je lezers het allemaal kunnen blijven volgen.

 

Tip 4 – Tegenwoordige of verleden tijd

Haal de tegenwoordige en de verleden tijd niet door elkaar. Als je bijvoorbeeld in de tegenwoordige tijd schrijft, moet je dat je hele verhaal volhouden.

 

Tip 5 – Laat je verhaal controleren

Heb je je verhaal af? Super goed! Het is wel belangrijk dat je nu eerst je verhaal aan iemand anders laat lezen. Je vader en je moeder bijvoorbeeld. Of de juf of de meester. Dit is belangrijk omdat iedere schrijver als het ware blind wordt voor dingen die niet kloppen in het verhaal. Je hebt het al zo vaak gelezen, dat je automatisch over fouten heen leest. Een ander ziet die wel. Je hebt dus iemand nodig die je verhaal kritisch doorleest.

 

Tip 6 – Taalfouten

Zorg dat alle taalfouten eruit zijn! Je bent de schrijver van een boek, en dat boek ga je presenteren. Taalfouten horen niet thuis in een echt boek!

 

Tip 7 – Weet wat je wilt vertellen

Probeer vooraf te bepalen wat het belangrijkste is dat je wilt overbrengen. Probeer een betekenis te geven aan wat je schrijft. Het verhaal krijgt dan een extra bedoeling. Wie het leest, moet er dan wat meer bij nadenken. Houd ondertussen altijd goed in de gaten of alles nog steeds klopt!