Het riool – Hoe werkt dat nou precies?

In aflevering drie van Noon zag je hoe de mannen van de RRS (RioolReinigingsService) een vetput in het centrum van Utrecht leegzogen. In veel oude stadscentra hebben ze zulke vetputten. Maar de RRS werkt niet alleen met vetputten, ze helpen ook bij verstoppingen in het riool, zoals bijvoorbeeld bij je doucheput of je WC. Maar hoe werkt het riool nu eigenlijk?

De Romeinen waren de eersten die gebruik maakten van riolering. In Nederland hebben we sinds ongeveer 1850 een primitief riool-systeem. Tegenwoordig zijn bijna alle huishoudens in Nederland aangesloten op een riool, terwijl in grote delen van de wereld mensen geen riool hebben.

 

Alles wat je door de gootsteen spoelt, komt in het riool terecht. Soms wordt dit gemengd met regenwater, maar soms ook niet. Dat hangt ervan af of de afvoer is aangesloten op een gemengd rioolstelsel (waar het water van de afvoer zich mengt met regenwater) of een gescheiden rioolstelsel (waar het water van de afvoer gescheiden blijft van regenwater). Uiteindelijk maakt het niet heel veel uit op wat voor systeem je bent aangesloten, het water komt uiteindelijk altijd uit bij een rioolwaterzuiveringinstallatie.

 

Het riool voert afvalweter en regenwater af naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat hoeft meestal niet gepompt te worden: de natuurlijke stroom van het water en de zwaartekracht zorgen ervoor dat het uit zichzelf de juiste kant op stroomt. Als het water bijna bij de zuiveringsinstallatie is, wordt het wel naar binnen gepompt. Bij de rioolwaterzuivering zorgen ze ervoor dat het vieze water dat binnenkomt, uiteindelijk weer schoon naar buiten gaat en dus ook weer schoon bij jou uit de kraan komt. Wil je meer weten over hoe dit precies werkt? Kijk dan hieronder voor een uitgebreide uitleg.

 

Wil je het item uit uitzending drie van Noon terugzien? Kijk dan hier.

In aflevering vier van Noon zag je in GOOR de waterzuivering. Wil je dit item terugzien? Kijk dan hier.