Surinaamse kinderen zingen hun volkslied elke dag!

Het volkslied zingen we in Nederland op belangrijke momenten. Bijvoorbeeld als het Nederlands elftal moet voetballen, op Koningsdag of op 4 mei, namelijk de Dodenherdenking. In Nederland bestaat er geen officiële lijst waarop staat wanneer we het volkslied moeten zingen.

Tijdens de verkiezingen van dit jaar heeft Sybrand Buma, de leider van de politieke partij het CDA, gezegd dat hij vindt dat alle kinderen staand op school het Nederlandse volkslied moeten leren zingen. In Suriname gebeurt dat al. Iedere ochtend beginnen de basisschoolkinderen de dag met het hijsen van de vlag en het zingen van het volkslied.

Het Surinaamse volkslied heet God Zij Met Ons Suriname. Het volkslied heeft een couplet in het Nederlands en een couplet in het Sranantongo, het Surinaams. Hieronder kan je de tekst van het volkslied lezen. 

Eerste couplet:
God zij met ons Suriname
Hij verheff’ ons heerlijk land
Hoe wij hier ook samen kwamen
Aan zijn grond zijn wij verpand
Werkend houden w’in gedachten
Recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij

Tweede couplet:
Opo kondreman oen opo!
Sranangron e kari oen.
Wans ope tata komopo
Wi moe seti kondre boen.
Stré de f’stré, wi no sa frede.
Gado de wi fesiman.
Eri libi te na dede
Wi sa feti gi Sranan.

Snap je niet wat het tweede couplet betekent? Dat is helemaal niet gek. In Suriname spreken lang niet alle kinderen Sranantongo, dus ook niet alle Surinaamse kinderen kennen die betekenis. Hieronder lees je de vertaling!

Vertaling van het tweede couplet
Sta op, volk, sta op
Het Surinaamse bodem roept u op
Waar onze voorouders ook vandaan kwamen
Wij moeten zorgen voor ons land
Er zijn strijden om te strijden, wij zullen niet bang zijn
God is onze leider
Onze hele leven tot de dood
Wij zullen vechten voor ons land

Wat vind jij. Moeten Nederlandse kinderen het Wilhelmus ook iedere dag zingen op school?

Moeten Nederlandse kinderen iedere dag het Wilhelmus zingen?