Wat is de waarde van geld?

Geld is heel belangrijk. Maar dingen die veel geld kosten zijn niet gelijk waardevoller dan dingen die weinig geld kosten. Dus wat is nou eigenlijk de waarde van geld? Kinderfilosoof Vivienne Janssen praat hierover met leerlingen van de Montessorischool Oog in Al.