Waarom wij geen schooluniformen hebben en misschien wel zouden moeten hebben?

In Nederland dragen kinderen zelf de kleren die zij willen. Afhankelijk van wat elke ouder voor zijn kind koopt. Dat heeft met verschillende redenen te maken. Smaak, geld en eigen inzicht. Toch is dit niet vanzelfsprekend. In veel landen moeten kinderen uniformen dragen naar school. Alle kinderen zien er dan hetzelfde uit. In Nederland hebben we dit nog niet, maar misschien zou het wel moeten?

Vorig jaar ontstond er al een discussie over het wel of niet invoeren van het schooluniform. Van allerlei kanten barsten er felle discussies los over alle voor –en nadelen. De discussies kwamen overigens niet vanuit de kinderen zelf maar vanuit de ouders en schoolleidingen. Want de leerlingen van een aantal middelbare scholen zagen het, in dit artikel van Trouw, wel zitten.

Heleen Terwijn, psycholoog en oprichter van de IMC Weekendschool, vindt het een goed idee om kinderen uniformen te laten dragen. Haar redenen zijn: ‘Kinderen worden niet meer gepest om kleding, want elk kind draagt hetzelfde.

Aan de hand van het uniform zie je op welke school het kind zit.
Bij een schoolreisje zijn de kinderen makkelijk herkenbaar.
Uniformen zijn dan ook vaak goedkoop, omdat er veel geproduceerd wordt en het ook betaalbaar voor de ouders is.’

Dat laatste vindt Terwijn het allerbelangrijkste, omdat zij ook in haar scholen het verschil ziet tussen rijk en arm. “Door een uniform druk je dat terug en groeien kinderen met hele andere beeldperspectief in het leven. Als zij van jongs af aan hetzelfde opgroeien dan zullen zij dat in toekomst ook doen. Hierdoor zorg je ervoor dat er ook minder discriminatie en pestgedrag is,” vertelt Terwijn.

Rosaschool directeur Evrim Uyar ziet het totaal niet zitten om kinderen een schooluniform te laten dragen en dit is om de volgende redenen: “Kinderen wordt een uniform opgedrongen, dat betekent dat zij geen vrijheid hebben om zelf te bepalen wat zij kunnen dragen. Daarnaast willen de ouders ook hun kinderen in hun mooiste outfits zien. Sommige ouders zijn juist bang dat de uniformen heel duur zijn, in plaats van gewone kleding. Persoonlijk vind ik het niet mooi, maar dat zal vast niet alleen voor mij gelden. Ook willen ouders vaak dat hun kind zich onderscheidt van de rest.”

Het schooluniform zal dus voorlopig een discussie blijven met voor- en tegenstanders. Of het schooluniform dus ooit zal worden ingevoerd is nog maar de vraag.